Sıklık Tabiat Parkında Tabiat Eğitimi Yapıldı…

Ekim 25, 2017

İlimiz Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planında kapsamında Şube Müdürlüğümüz korunan alanları içerisinde yer alan Sıklık Tabiat Parkında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik tabiat eğitimi yapıldı.


Sıklık Tabiat Parkındaki İdare Merkezinde Tabiat Eğitimi kapsamında öğrencilere Tabiat Parkı, Flora, Fauna, Biyoçeşitlilik, Biyokaçakçılık, Hayvan Sevgisi, Tabiat Turizmi konularda kısa sunumlar yapıldı.


Öğrenciler FaunaTanıtım Alanlarındaki yaban hayvanlarının ve Flora Tanıtım Alanında (BotanikBahçesi) bulunan bitkilerin tanıtımı yapılması sırasında yakından gözlemlemeimkânı buldu. Ayrıca öğrencilere Sıklık Tabiat parkı içerindeki yürüyüşyollarını kullandırılarak tabiatı yakından tanıtma imkanı sağlandı.