Kargı Kösdağı YHGS’ nda Envanter Çalışması Yaptık…

Kasım 22, 2017

Şube Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kargı Kösdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Genel Müdürlüğümüzün emirleri doğrultusunda 09.11.2017 tarihinde envanter çalışması yapılmıştır. Envanter çalışmamıza Abdullah Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden üyeler de katılmıştır. 


Envanter çalışması sonucunda sahada, hedef türlerden; 28 adet Kızıl Geyik ve 26 adet Karaca sayımı yapılmıştır. Hedef türlerden ayrı olarak 19 adet Yaban domuzu ve 2 adet tilki saha içerisinde görülerek envantere dâhil edilmiştir.


Bir önceki yıl yapılan Envanter çalışması ile karşılaştırma sonucunda kızıl geyik popülasyonunun yıllık % 8.3 arttığı,  karacada yıllık popülasyonun %13,2 arttığı görülmüştür. Artışın nedeni sahanın çevre halkı tarafından korunması ve kaçak avcılığın az olmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.