Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 

Çorum Şube Müdürlüğü

 

645 sayılı Orman ve Su işleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 04/07/2011 tarih ve 27984(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kararname gereğince Bakanlık Makamının 18/10/2011 tarih ve 224 sayılı Olurları ile Taşra teşkilatı kuruluş ve görevleri çalışma usul ve esasları doğrultusunda Bakanlık Bölge Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlükleri kurulmuştur. Şube Müdürlüğümüz Samsun XI. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürlüğü adı altında faaliyet göstermektedir.

Çorum Şube Müdürlüğü Bakanlığın taşra teşkilatı olarak Çepni Mh. İnönü Cd. No:72 adresinde hizmet vermektedir.