Mustafa GÖZLER 

      Şube Müdürü V.

 

 

   Ali ŞAHİNGÖZ

       Sayman


 Mahmut TEMEL

Orman Mühendisi

 

 

 

 

      Hayri KÖMÜR

   Orman Mühendisi Hayati GÖKGÖZ

Jeoloji Mühendisi 

 Arzu BIÇAKÇI

Orman Mühendisi


Dilek ŞEN ATEŞ

    Mühendis


     

    Saffet AKÇA

Bilgisayar İşletmeni


 

  

       Hasan KILIÇ

  Bilgisayar İşletmeni

 

 

 

       Osman TUNÇ

   Bilgisayar İşletmeni

 

 

 

 

          Atilla AYDIN

      Bilgisayar İşletmeni

 

 


 

    Sevim GÖKBOLAT

  Bilgisayar İşletmeni

 

 

  

 

   Metin ARSLANER

          Memur 

 


      Akif Zeki BİÇER

Orman Muhafaza Memuru


  

 

    Ahmet ÖZDURAN 

Orman Muhafaza Memuru

 

 


 

        Musa OĞUZ

Orman Muhafaza Memuru

 


 

  Mehmet Ali UYAR

            İşçi

 


 

 

        Nuray ÜNAL

              İşçi

 

 

 

 

    Sevda UÇAR

          İşçi

 

 

 

 

        Sevil KÖSE

            İşçi


 

 

     Rıfat ALANBAY

              İşçi 

 

    Kadir DAŞDEMİR

               İşçi

    Yusuf SOYAL

             İşçi

 


 


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    YUKARI